Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Στην AGRICON έχουμε ως βασική προτεραιότητα την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, τα οποία επεξεργαζόμαστε σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο του Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Σας προσκαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά αυτή τη γενική πολιτική για την προστασία των δεδομένων , προκειμένου να ενημερωθείτε επαρκώς για τον τύπο των δεδομένων που επεξεργαζόμαστε.

Αυτός ο ιστότοπος περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους, οι οποίοι υπάγονται στην ευθύνη τρίτων (φυσικών ή νομικών προσώπων). Ο ιστότοπος της AGRICON δεν είναι υπεύθυνος για τους όρους προστασίας και διαχείρισης προσωπικών δεδομένων ιστοσελίδων τρίτων . Στο μέλλον μπορούν να προστεθούν και άλλοι ιστότοποι, η AGRICON όμως δεν είναι υπεύθυνη για τους όρους προστασίας και διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των ιστοσελίδων αυτών.

Γενικές πληροφορίες και ελεγκτής

Η εταιρεία AGRICON AEE ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Αγροτικός & Κατασκευαστικός Εξοπλισμός, με διακριτικό τίτλο, AGRICON AEE με έδρα τον Ασπρόπυργο (18ο ΕΟ Αθηνών – Κορίνθου) ΑΦΜ 801142192 – ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, είναι ο υπεύθυνος της συλλογής, αποθήκευσης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων των χρηστών αυτού του δικτυακού τόπου, καθώς αυτά συλλέγονται και αποθηκεύονται μέσω αυτής, καθώς και των σελίδων κοινωνικών μέσων που συνδέονται με τον ιστότοπο . Η προαναφερθείσα εταιρεία θα καλείται εφεξής η “Εταιρεία”.

1. Ποια από τα προσωπικά σας δεδομένα και πώς συλλέγονται;

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα ως εξής:

Πληροφορίες όταν επικοινωνείτε μαζί μας

Εάν επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας και έχετε μια ερώτηση ή παρατήρηση , μπορείτε να την υποβάλετε στην Εταιρεία μας συμπληρώνοντας την διαθέσιμη φόρμα επικοινωνίας στον ιστότοπο. Θα σας ζητηθεί να καταχωρήσετε το όνομα, την εταιρεία, τον αριθμό τηλεφώνου και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, καθώς και πληροφορίες σχετικά με την αίτησή σας / ερώτηση/παρατήρηση. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτές τις πληροφορίες μόνο για να απαντήσουμε στο ερώτημα / παρατήρηση σας. Θα καταχωρήσουμε τα αιτήματά σας, τα ερωτήματα /τις παρατηρήσεις σας και τις αντίστοιχες απαντήσεις μας καθώς και οποιεσδήποτε άλλες ενέργειες για τη διαχείριση του αιτήματος /επαφής σας. Όλες οι πληροφορίες θα διατηρηθούν για 6 μήνες μετά την επεξεργασία του ερωτήματος / παρατήρησης.

2.Πληροφορίες σχετικά με την επίσκεψή σας και τη χρήση του ιστότοπου

Συλλέγουμε ορισμένες πληροφορίες όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας , όπως η διεύθυνση IP, οι ιστοσελίδες που επισκέπτεστε, η κατηγορία μηχανημάτων, το πρόγραμμα περιήγησης και ο τύπος του προγράμματος περιήγησης στο Web, τα κλικ και οι προβολές. Οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου και των υπηρεσιών μας, μας επιτρέπουν να κατηγοριοποιήσουμε, δηλαδή να διαμορφώσουμε ομάδες επισκεπτών στον ιστότοπο ή τους πελάτες με ορισμένα κοινά χαρακτηριστικά όπως ηλικιακή ομάδα, φύλο ή περιοχή . Είναι δυνατόν να σας προσθέσουμε σε μία από τις κατηγορίες μας . Χρησιμοποιούμε κατηγορίες για την εξατομίκευση του ιστότοπου και, για παράδειγμα, για να αλλάξετε τη σειρά των αποτελεσμάτων αναζήτησης ή την άποψη ορισμένων προσφορών, ώστε να είναι πιο πιθανό να τις δείτε. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε κατηγορίες για την προβολή διαδικτυακών διαφημίσεων που θεωρούμε ότι είναι σχετικές με εσάς και για να σας στέλνουμε εμπορικά μηνύματα. Χρησιμοποιούμε αυτά τα προσωπικά δεδομένα όπως απαιτείται στα πλαίσια των νόμιμων συμφερόντων μας προκειμένου να είμαστε σε θέση να προωθήσουμε τις υπηρεσίες μας προς τους πελάτες μας και να βελτιωθεί η πώληση των υπηρεσιών μας. Διατηρούμε προσωπικά δεδομένα για μέγιστη περίοδο 14 μηνών.

3.Συντήρηση και βελτιστοποίηση της ιστοσελίδας μας

Τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται επίσης για τη συντήρηση και ανάλυση της ιστοσελίδας μας, προκειμένου να βελτιωθεί η αξιολόγησή της, να βελτιωθεί η διαθεσιμότητα και η εμπειρία των χρηστών. Καταγράφουμε κάθε χρήση του ιστοτόπου μας. Η χρήση από εσάς των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς αυτούς είναι απαραίτητη στο πλαίσιο των νόμιμων συμφερόντων και οι πληροφορίες διατηρούνται για μέγιστη περίοδο 14 μηνών. Τα αρχεία καταγραφής της χρήσης της ιστοσελίδας μας θα διαγραφούν εντός 14 μηνών από τη δημιουργία τους.

4.Πληροφορίες προκειμένου να σας σταλεί προσφορά, να προωθήσουμε τα στοιχεία σας σε τραπεζικό ίδρυμα για έγκριση χρηματοδότησής σας προκειμένου να συνάψουμε σύμβαση, άμεση σύναψη σύμβασης. Στις περιπτώσεις αυτές, τα προσωπικά δεδομένα που θα σας ζητήσουμε είναι τα εξής:

Α. Προσωπικά, Επαγγελματικά και Οικονομικά στοιχεία

Ονοματεπώνυμο επαγγελματία / Αντικείμενο Εργασιών / Έτη στο ίδιο Επάγγελμα

Διεύθυνση Έδρας (πόλη, οδός, αριθμός και ταχυδρομικός κώδικας)

Κατάσταση έδρας (ιδιοκτησιακό καθεστώς) και έτη παραμονής

ΑΦΜ/ΔΟΥ επιχείρησης / Αριθμός τηλεφώνου έδρας

Έσοδα Επιχείρησης / Κέρδη/Ζημίες Επιχείρησης

Συνεργασία Επιχείρησης με άλλες Τράπεζες

Ακίνητη περιουσία Επιχείρησης

Ονοματεπώνυμο Εκπροσώπου (σε περίπτωση νομικού προσώπου) / Πατρώνυμο, Μητρώνυμο και Όνομα συζύγου

Εκπροσώπου/Επαγγελματία

Διεύθυνση Κατοικίας Εκπροσώπου/Επαγγελματία (πόλη, οδός, αριθμός και ταχυδρομικός κώδικας)

Κατάσταση κατοικίας Εκπροσώπου/Επαγγελματία (ιδιοκτησιακό καθεστώς) και έτη διαμονής

ΑΔΤ Εκπροσώπου/Επαγγελματία / Φύλο Εκπροσώπου/Επαγγελματία / Υπηκοότητα Εκπροσώπου/Επαγγελματία

ΑΦΜ/ΔΟΥ Εκπροσώπου / Αριθμός τηλεφώνου κατοικίας Εκπροσώπου/Επαγγελματία

Αριθμός κινητού τηλεφώνου Εκπροσώπου/Επαγγελματία

Ημερομηνία γέννησης Εκπροσώπου/Επαγγελματία / Οικογενειακή κατάσταση και αριθμός παιδιών Εκπροσώπου/Επαγγελματία

Ετήσιο προσωπικό και οικογενειακό εισόδημα Εκπροσώπου/Επαγγελματία / Ακίνητη περιουσία Εκπροσώπου/Επαγγελματία

Ονοματεπώνυμο Εγγυητή / Πατρώνυμο, Μητρώνυμο και Όνομα συζύγου Εγγυητή / Διεύθυνση Κατοικίας Εγγυητή (πόλη, οδός, αριθμός και ταχυδρομικός κώδικας) / Κατάσταση κατοικίας Εγγυητή (ιδιοκτησιακό καθεστώς) και έτη διαμονής

ΑΔΤ Εγγυητή / Φύλο Εγγυητή / Υπηκοότητα Εγγυητή / ΑΦΜ/ΔΟΥ Εγγυητή

Αριθμός τηλεφώνου κατοικίας Εγγυητή / Αριθμός κινητού τηλεφώνου Εγγυητή

Ημερομηνία γέννησης Εγγυητή / Οικογενειακή κατάσταση και αριθμός παιδιών Εγγυητή

Β. Στοιχεία Χρηματοδοτούμενου Επαγγελματικού Εξοπλισμού

Είδος / Κατηγορία / Αριθμός πλαισίου

Γ. Στοιχεία Συνεργάτη

Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία / Διεύθυνση έδρας (πόλη, οδός, αριθμός και ταχυδρομικός κώδικας)

Αριθμός τηλεφώνου / ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ. / Αριθμός λογαριασμού

Δ. Στοιχεία υπαλλήλων-προστηθέντων Συνεργάτη

Ονοματεπώνυμο / ΑΔΤ / ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ. / Τηλέφωνο / Διεύθυνση Κατοικίας (πόλη, οδός, αριθμός και ταχυδρομικός κώδικας)

Ε. Στοιχεία Αντικλήτου
Ονοματεπώνυμο / Τηλέφωνο / Διεύθυνση Κατοικίας (πόλη, οδός, αριθμός και ταχυδρομικός κώδικας)

ΣΤ. Δικαιολογητικά
Τιμολόγιο / Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο / Άδεια κυριότητας

2.Σκοποί Επεξεργασίας

a. Υποστήριξη / βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών:

Χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για την ανίχνευση προβλημάτων στο διακομιστή και για την εξασφάλιση της σωστής λειτουργίας του ιστοτόπου μας. Η Εταιρεία χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, τα οποία συλλέγει μέσω της ιστοσελίδας της, προκειμένου να προσφέρει νέες υπηρεσίες μέσω αυτής ή για να βελτιώσει τις υπηρεσίες που έχουν ήδη παρασχεθεί.

Νομική βάση της επεξεργασίας: το έννομο συμφέρον της Εταιρείας να διασφαλίσει την απρόσκοπτη λειτουργία της ιστοσελίδας της και να βελτιώσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες της.

b. Συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις:

Όταν λαμβάνουμε σχετικές εντολές από δικαστήρια ή δημόσιες αρχές, επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα προκειμένου να απαντήσουμε σε αυτά τα αιτήματα.

Νομική βάση της επεξεργασίας: Συμμόρφωση με τις νομικές μας υποχρεώσεις.

c. Προώθηση των υπηρεσιών της Εταιρείας:

Οι πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας και των υπηρεσιών μας, μας επιτρέπουν να δημιουργήσουμε τμήματα , τα οποία ομαδοποιούν τους επισκέπτες της ιστοσελίδας μας και τους πελάτες τους με κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσματα όπως ηλικία, φύλο και περιοχή. Τα τμήματα στη συνέχεια χρησιμοποιούνται για να προσαρμόσουμε την ιστοσελίδα μας και να αλλάξουμε , για παράδειγμα , την σειρά των αποτελεσμάτων αναζήτησης σας ή να σας δείξουμε μια διαφήμιση η οποία πιστεύουμε ότι είναι του ενδιαφέροντός σας.

Έχουμε επίσης τη δυνατότητα επεξεργασίας των δεδομένων που έχετε δημοσιεύσει στα κοινωνικά μέσα (για παράδειγμα, εάν συμμετέχετε σε εταιρικό διαγωνισμό μέσω ενός κοινωνικού δικτύου), εφόσον έχετε δώσει στον πάροχο του παράγοντα κοινωνικής δικτύωσης την άδεια να το μοιραστεί μαζί μας.

Τέλος, επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για να σας αποστείλουμε πληροφοριακά ηλεκτρονικά μηνύματα / το ενημερωτικό δελτίο μας, εφ’ όσον μας δώσατε τη σχετική συγκατάθεση.

Νομική βάση της επεξεργασίας: νόμιμα συμφέροντα της εταιρείας σας / η συγκατάθεσή σας στην περίπτωση της εγγραφής σας για να λαμβάνετε ενημερωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου / ενημερωτικό δελτίο.

d. Νομική προστασία της επιχείρησης :

Μεριμνά για την εφαρμογή των όρων χρήσης του ιστότοπου και την προστασία των νομίμων δικαιωμάτων μας.
Νομική βάση της επεξεργασίας: τα νόμιμα συμφέροντα της Εταιρείας.

3. Cookie’s

Πολλές από τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου συλλέγονται μέσω της χρήσης cookies και παρόμοιων τεχνικών. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που περιέχουν μικρές ποσότητες πληροφοριών που έχουν ληφθεί και μπορούν να αποθηκευτούν στη συσκευή του χρήστη σας, για παράδειγμα τον υπολογιστή, το smartphone ή το tablet σας. Οι τεχνικές που χρησιμοποιούμε και μπορεί να είναι παρόμοιες με τα cookies είναι εικονοστοιχεία παρακολούθησης, δέσμες ενεργειών Java, ετικέτες και διαύλους ιστού. Ως επισκέπτης της ιστοσελίδας μας πρέπει να ξέρετε γενικά ότι ορισμένα χαρακτηριστικά ή υπηρεσίες της ιστοσελίδας ή της εφαρμογής δεν μπορούν να λειτουργήσουν σωστά χωρίς την αποδοχή της χρήσης cookies. Σε περίληψη, τα cookies που χρησιμοποιούμε στην ιστοσελίδα μας χωρίζονται στις ακόλουθες κατηγορίες:

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ: Ο ιστότοπος πρέπει να λειτουργεί κατά κύριο λόγο, να είναι εύκολος στη χρήση, να παρέχει τη δυνατότητα βασικών λειτουργιών όπως η περιήγηση στον ιστότοπό μας και η πρόσβαση σε ασφαλείς τοποθεσίες στην ιστοσελίδα μας. Ο ιστότοπος δυστυχώς δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς να τα χρησιμοποιήσει .

ΕΠΙΛΟΓΗ: Επιτρέπει σε μια ιστοσελίδα να θυμάται πληροφορίες που αλλάζουν τον τρόπο συμπεριφοράς ή εμφάνισης μιας ιστοσελίδας , όπως η ανάμνηση της επιθυμητής γλώσσας ή της περιοχής που βρίσκεστε .

4.Δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας και μεταφοράς δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε μια επισκόπηση των προσωπικών σας δεδομένων που επεξεργάζoνται από εμάς ή για λογαριασμό σας. Έχετε το δικαίωμα να διορθώσετε, να διαγράψετε ή να περιορίσετε την επεξεργασία (αν υπάρχει) των προσωπικών σας δεδομένων. Μπορείτε να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα επικοινωνώντας μαζί μας στο email info@agricon.gr και υποβάλλοντας αίτημα.

Λάβετε υπόψη ότι αιτήσεις που δεν πληρούν τις απαιτήσεις που ορίζονται στην ισχύουσα νομοθεσία ή τις κατευθυντήριες γραμμές της Εταιρείας μπορούν να ζητηθούν για επαναδιατύπωση ή απόρριψη και ότι ορισμένα προσωπικά δεδομένα ενδέχεται να απαλλάσσονται από τέτοιες αιτήσεις πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων και άλλους νόμους και κανονισμούς.

Έχετε το δικαίωμα να λάβετε τα προσωπικά δεδομένα που μας έχετε παράσχει σε δομημένη, ευρέως χρησιμοποιούμενη και μηχανικά αναγνώσιμη μορφή και σε ορισμένες περιπτώσεις θα μεταδώσουμε τα δεδομένα μας σε άλλο Ελεγκτή κατόπιν αιτήματος , εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

5.Δικαίωμα αντίρρησης

Επίσης, έχετε το δικαίωμα, σε ορισμένες περιπτώσεις, να ζητήσετε να σταματήσουμε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, αλλά εάν υπάρχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι, θα συνεχίσουμε την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων .

Σε κάθε περίπτωση, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθούμε στη χρήση από εμάς των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ, και αν το κάνετε, θα εκπληρώσουμε το αίτημά σας.

Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των προσωπικών δεδομένων σας, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας χωρίς να επηρεάσετε τη νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων αυτών πριν από την ανάκληση της συγκατάθεσής σας.

Η άσκηση τέτοιων δικαιωμάτων από τους χρήστες μπορεί να σταλεί στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@agricon.gr

Οι χρήστες μπορούν επίσης να υποβάλουν καταγγελία στην Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων τους ( www.dpa.gr ). Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της Αρχής, οι καταγγέλλοντες πρέπει πρώτα να υποβάλουν την καταγγελία τους στον επεξεργαστή ή στον υπεύθυνο για την προστασία (ελεγκτής) .

6.Διατήρηση δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών διατηρούνται μόνο για το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση του συγκεκριμένου σκοπού για τον οποίο συλλέχθηκαν, σε πλήρη συμμόρφωση με την ισχύουσα νομοθεσία. Όταν ο σκοπός της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων ολοκληρωθεί, τότε αυτά διαγράφονται. Οι συγκεκριμένες περίοδοι διατήρησης για καθέναν από τους σχετικούς σκοπούς επεξεργασίας αναφέρονται παραπάνω.

7.Πώς και με ποιον μοιράζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα (παραλήπτες προσωπικών δεδομένων)

Μπορούμε να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα με τρίτους για να μας βοηθήσετε να σας παρέχουμε υπηρεσίες και προϊόντα και να διαχειριστούμε τον ιστότοπό μας. Αυτά τα τρίτα μέρη είναι:

– Οι πάροχοι υπηρεσιών, όπου είναι απαραίτητο, να μας παρέχουν μια υπηρεσία και να παρέχουν υπηρεσίες Ανάλυσης Δεδομένων ,
– Οι πάροχοι υπηρεσιών που μας βοηθούν να οργανώνουμε διαφημιστικές εκδηλώσεις και προωθήσεις
– Διαφημιστικές Εταιρείες,
– ΜΜΕ για εμπορικούς και ερευνητικούς σκοπούς ,

Απαιτούμε από τους παρόχους υπηρεσιών να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία του απορρήτου και της ασφάλειας των προσωπικών σας δεδομένων.

Μπορούμε επίσης να παρέχουμε προσωπικά δεδομένα σε υπηρεσίες επιβολής του νόμου προκειμένου να συμμορφωθούμε με μια νομική υποχρέωση ή δικαστική εντολή.

8.Ασφάλεια δεδομένων

Η Εταιρεία διαβεβαιώνει τους χρήστες ότι λαμβάνει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων τους, για να διασφαλίσει την εμπιστευτικότητα της επεξεργασίας τους και την προστασία τους από τυχαία ή παράνομη καταστροφή / απώλεια / αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη διάδοση ή πρόσβαση και οποιαδήποτε άλλη μορφή παράνομη επεξεργασία.

Ενώ καταβάλλεται κάθε προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των δεδομένων που διαβιβάζονται στην ιστοσελίδα της, καθώς η μετάδοση των πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου δεν μπορεί ποτέ να είναι απολύτως ασφαλής.

Ο ιστότοπός μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για τις πρακτικές απορρήτου, περιεχομένου και ασφάλειας άλλων ιστότοπων που δεν διέπονται από αυτήν την πολιτική απορρήτου και γι’ αυτό σας συμβουλεύουμε να μελετήσετε προσεκτικά τις πολιτικές απορρήτου σε αυτούς τους ιστότοπους. Επίσης, αν επιλέξετε να μοιραστείτε πληροφορίες από τον ιστότοπό μας μέσω των κοινωνικών μέσων, σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε προσεκτικά τις πολιτικές απορρήτου των κοινωνικών μέσων.

9.Εφαρμοστέο Δίκαιο

10. ΤροπολογίεςΓια οποιαδήποτε διαφορά προκύψει από τη χρήση αυτού του δικτυακού τόπου, αποκλειστική δικαιοδοσία θα έχουν τα δικαστήρια της Αθήνας.

10.Τροπολογίες
Αυτή η Πολιτική απορρήτου έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων με αριθμό 2016/679/ ΕΕ. Σε περίπτωση αναβάθμισης και τροποποίησης, οποιαδήποτε αλλαγή θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας μας και θα επισημαίνεται με καινούρια ημερομηνία.

11.Επικοινωνήστε με την AGRICON AEE

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία μας για θέματα σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@agricon.gr

Εδώ μπορείτε να κατεβάσετε την φόρμα για την αίτηση ασκήσεως δικαιωμάτων υποκειμένων στο πλαίσιο του γενικού κανονισμού προστασίας προσωπικών δεδομένων (ΕΕ 2016/679).

ΑΙΤΗΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ