Αθήνα

18ο ΧΛΜ Εθνικής Οδού Αθηνών-Κορίνθου, 19300 Ασπρόπυργος
(030) 210 5570535

Θεσσαλονίκη

 Δημοσθένους 31 
54628 Μενεμένη

(030) 2310 755971